E-Posta
info@ksemadencilik.com.tr
Faks
+90 312 219 81 74
Telefon
+90 312 219 81 73

 

AÇIK OCAK İŞLETMECİLİĞİ

 
Dekapaj

 

Açık işletme projesine uygun olarak, maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının; gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, döküm alanına boşaltılması, serilmesi, dökme alanının projesine göre şekillendirilmesi ve doğal çevreye uygun hale getirilmesi, dökme ve dekapaj alanı basamaklarının ve yollarının su drenajlarının yapılması, düzgün ve bakımlı tutulması gibi çeşitli faaliyetleri kapsayan işlerin tümüdür.

Açık Ocak İşletmeciliği  her ne kadar genel madencilik uygulamalarına kıyasla kolay görünse de gerçekte iyi bir çalışma hazırlık ve muhakeme gerektirmektedir. Sahada herhangi bir uygulamaya başlamadan önce büyük ölçekli üretim haritaları yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Akabinde cevher ve pasa en kesitleri çizilmeli, kaldırılacak olan örtü miktarı net şekilde belirlenip elde edilen bilgiler ışığında güvenli, uygun ve hızlı bir uygulama metodu seçilmelidir. Sahaya ait bitkisel toprak tüm işlemler öncesinde kaldırılıp ileriki rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere ayrı bir stok sahasında düzgün bir biçimde muhafaza edilmelidir.

Dekapaj uygulamarı daha çok kömür rezervlerinin işletilmesinde, yol, otoyol ve baraj inşaatlarında bulunan hafriyat işleri için uygulanmaktadır. KSE Madencilik yukarıda belirtilen sektörlerdeki kapsamlı tecrübesi ve bünyesindeki profesyonel ekibi ile dekapaj uygulamalarında doğru metodu, güvenli ve hızlı bir şekilde kusursuzca uygulamaktadır.