E-Posta
info@ksemadencilik.com.tr
Faks
+90 312 219 81 74
Telefon
+90 312 219 81 73

 

ADR TESİSİ ALTYAPI İNŞAATI

 
 

 

ADR, (Adsorpsiyon desorpsiyon, regenerasyon) kıymetli metallerin karbon üzerinde emilimi, karbonun kuvvetli çözeltiler ile sıyırılması, elektroliz yolu ile metallerin katı halde kazanımı, döküm potaları içinde dore halinde dökümü, diğer tarafta ise kullanılmış karbonun rejenerasyonu işlemlerini tamamıdır.