E-Posta
info@ksemadencilik.com.tr
Faks
+90 312 219 81 74
Telefon
+90 312 219 81 73

KSE Etik Davranış Kurallarımız

 

KSE Madencilik olarak taahhüt ederiz ki, bizler; Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. 

Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunmaya önem veririz. Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ediyoruz. 

İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz. Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklıyor ve bu yasakları denetliyoruz. 

Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerinin önüne geçeriz. Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız. 

İşlemlerimizin hiçbirinde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz. Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını desteklemek üzere politika geliştiririz. 

Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin adil istihdamına gayret gösteririz. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz. 

Bütün bu iş etiği, ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz. 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari yapımız ve şirket politikalarımıza yansıtırız.”