E-Posta
info@ksemadencilik.com.tr
Faks
+90 312 219 81 74
Telefon
+90 312 219 81 73

Hakkımızda

 

KSE MADENCİLİK; İnsan odaklı bir kuruluştur. Her şey insan değeri üzerine kurgulanır.Bireysel insiyatif asla istenmez.Herkesin bir tanımlanmış görevi vardır. Çalışanlar işlerini tanımlanmış prosedür ve talimatlara uygun olarak yaparlar. İş her çalışan tarafından tanımlandığı gibi yapılır bireysel insiyatifler yok edilirse o işin kuralları oluşur.İş yerinde emniyetli ve verimli bir ortam oluşur. 

KSE MADENCİLİK; Tüm ulusal ve uluslar arası yasal mevzuata tam bir uyumluluk sağlar. Bunu takip etmek için ise; Yasal Mevzuata Uygunluk Tablosu oluşturur. Her üç ayda bir durum güncellemesi yapılır. Şirket için prosedür ve talimatları ile bu standartların da üzerinde bir iş güvenliği seviyesi tutturmayı hedefler. 

KSE MADENCİLİK; işyerinde karşılaşılabilecek tüm tehlikeleri sistematik bir şekilde belirler.Bu tehlikelerden kaynaklanabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını bertaraf etmek için gerekli tüm önlemleri alır. Bertaraf edilemeyecek tehlikeler söz konusu olduğunda daha az tehlikeli olan çalışma yöntem ve şekillerini araştırır ve uygular. 

KSE MADENCİLİK; Risk yönetiminde en etkin mühendislik uygulamalarını hayata geçirir. Bunun için hiçbir fedakarlık ve özveriden kaçınmaz. Her türlü bilimsel ve teknolojik gelişimlerden yararlanır. 

KSE MADENCİLİK; İş Güvenliği yaklaşımında reaktif olmaktan ziyade proaktif olmayı tercih eder. Bu amaçla risk değerlendirme çalışmalarında gerekirse, profesyonel destek alır. Yapılan risk değerlendirme çalışmalarında uygun metedolojilerin uygulanmasına titizlik gösterir. Risk değerlendirme raporlarında belirtilen önlemleri en kısa zamanda uygulayarak ve uygulanmasını sürekli kılarak riskin şiddetini, olasılığını en aza indirilmesine her zaman sürekli ve etkin bir şekilde destek verir. 

KSE MADENCİLİK; Sürdürülebilir başarıya ulaşmak amacıyla yürüttüğü projelerde, özelikle ölçülebilir,gerçekçi,ulaşılabilir ve zaman sınırlı hedefler koyar. 

KSE MADENCİLİK; çalışanlarına (EN) Standartlarında ve (CE) Belgeli Kişisel Koruyucu Donanım temin eder. Kişisel Koruyucu Donanım tespitinde çalışanın çalışma ortamı ve şartlarını değerlendiren “Görev Risk Analizi” yapar veya yaptırır. KKD numunesi deneme sürecinde çalışanın konforunu, rahatlığını ve isteğini dikkate alarak tedarik sürecini yönetir. 

KSE MADENCİLİK; Şirket içinde iç ve dış denetim sistemlerini uygular. İç denetimler şirket içi bölümler tarafından çapraz yöntemle uygulanır. Dış denetimler ise üç aşamada yapılır.

1. Aşama: Yasal Mevzuat Uygunluk Denetimi
2. Aşama: Şirket Standartlarına Uyum Denetimi
3. Aşama: Davranış Odaklı Risk Denetimi (DOR) 

Her üç denetimde de Elmar Endeksi uygulanır. Denetim sonucunda 100 puan üzerinden 70 puan alınması durumunda bir sonraki denetime geçilir. Bu denetimler sayesinde İş Güvenliğinde, doküman üzerinde değil, sahaya uygulanmış ve çalışan davranışına dönüşmüş bir sürece girilir. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde, çalışan tüm personelin iş güvenliği eğitimlerini başarı ile tamamlaması, şirketimizin iş güvenliği istatistiklerinin en iyi derecelerde kalmasını ve en yüksek seviyede etkinlik ve kalite standardını korunmasını sağlamak temel hedeftir. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde tüm çalışanlar; tehlikelerin tanımlanması ve azaltımı konusunda gerekli bilgi ve beceriler sunulmaktadır. Tüm çalışanlarımız iş güvenliği eğitimlerinden sonra tehlikeleri tanımlayabilecek, azaltımı için gerekli yolu seçebilecek ve “Tehlike ve İş Emniyeti Öneri Formu” ile “Kaza / Olay Raporlama Formu” nu doldurabilecek durumda olur. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde tüm çalışanlar; çalışma öncesi kontrol listelerinin nasıl uygulanacağını ve önemini bilirler. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde tüm çalışanlar; tehlike ve risk kavramlarını karıştırmadan iş yerindeki tehlikeleri sınıflandırabilir.Tehlike kontrol yöntemlerini hiyerarşiye uygun olarak değerlendirir ve uygulamasına katılır. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde tüm çalışanlar; kendilerine, diğerlerine, ekipmanlara ve çevreye gelebilecek zararların önlemesini sağlayacak sorumluluklardan bir tanesi olan İşe Sağlam gelmek konusunda gerekli bilgilere haizdir. Tüm çalışanlar İşe sağlam gelmeyi tanımlayabilecek ve uygulayabilecek durumdadır. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde tüm çalışanlar; emniyetli çalışmanın gerekliliklerinden olan enerjiyi devre dışı bırakma, etiketleme ve kilitleme konusunda enerjiyi devre dışı bırakabiliyor, Saha içinde kullanılan tüm etiketleri tanımlayabiliyor, doğru etiketleme yapabiliyor durumda olur. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde tüm çalışanlar; saha içinde uyulması gereken asgari trafik kurallarını biliyor, anlatabiliyor ve uygulayabiliyor durumdadır. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde tüm çalışanlar; temel olarak yangına müdahale konusunda gereken bilgi ve becerileri öğrenmiştir. Yangını tanımlayabilir, Yangın türüne göre uygun yangın söndürücüyü seçebilir durumdadır. 

KSE MADENCİLİK işletmelerinde tüm çalışanlar; acil durumu tanımlayabilecek, acil durumda yapılması gerekenleri sıralayabilecek durumdadır.