E-Posta
info@ksemadencilik.com.tr
Faks
+90 312 219 81 74
Telefon
+90 312 219 81 73

 

İSG Politikası

 

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

KSE Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm çalışma aşamalarında; çalışanlarının, alt yüklenici firmaların, halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumayı, “hiçbir iş, işin güvenli yapılması için harcanacak zamandan acil değildir”, anlayışı ile taahhüt eder.

Bu kapsamda ayrıca;

 • Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki ilgili kanunlara ve mevzuata, genel kabul görmüş uluslararası endüstri uygulamaları ve uluslararası standartlara uyum,
 • Çalışanlara ve alt yüklenicilere güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Gerekli sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak; çalışanlar, alt yükleniciler ve halk için potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesini, tanımlanmasını ve kontrolünü sağlamayı, 
 • Çalışmalardan kaynaklanacak çevresel etkilerin kontrolü ve kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı ve
 • Tüm iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili konularda sürekli bilinçlendirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.

KSE yukarıda belirttiği taahhütlerini yerine getirmek amacıyla;

 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre yönetim sistemini kurmayı ve uygulamayı,
 • Çalışmalardan kaynaklanabilecek, sağlık, güvenlik ve çevre risk ve tehlikelerini belirlemeyi,
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre yönetimi çalışmalarını sürekli iyileştirmek amacıyla hedefler belirlemeyi,
 • Faaliyetlerden dolayı, çalışanları ve halkı etkileme potansiyeli olan durum ve olayları belirleyerek, sağlık, güvenlik ve çevre acil durum müdahale ve kriz yönetim planları oluşturmayı,
 • Sağlık, güvenlik ve çevre konularında proje sahasına komşu yerleşim alanlarındaki halkla yapıcı iletişimde olmayı,
 • Faaliyetlerden dolayı oluşabilecek çevresel kirliliği azaltmak ve kontrol etmek amacı ile atıkların geri dönüşüm ve bertarafını sağlamayı,
 • Bu politikanın uygulanması için, düzenli denetlemeler yapmayı,
 • KSE’ye ait olan İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikasının alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından bilinmesini, sorumlu oldukları çalışma alanlarında uygulanmasını ve KSE İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre yönetim sistemine katkı sağlayarak sürdürülmesini sağlamayı,
 • Tüm çalışanlara İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında görev ve sorumluluklarını açıklayan eğitimler vermeyi,
 • Tüm çalışanların sorumlu oldukları çalışma alanlarında, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre politika ve prosedürlerini uygulamalarını sağlamayı,
 • Bu politikanın uygulanması için gerekli kaynakları temin etmeyi ve
 • Bu politikanın ilgili paydaşlara ulaşmasını sağlamayı ilke - hedef - amaç edinmiştir.