E-Posta
info@ksemadencilik.com.tr
Faks
+90 312 219 81 74
Telefon
+90 312 219 81 73

Şirket Politikası

 

KSE MADENCİLİK Şirketi’nin amacı; uluslararası standartlara göre bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak madencilik sektöründe türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır. 

KSE MADENCİLİK Şirketi yönetim sistemi ile elde edilecek yüksek yönetim performansının kurumsal ve etkin bir şirket için gerekli olduğu inancındadır. Bunu seffaflık ölçüleri içinde etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun olan ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanımı ile birlikte liderlik vasıfları sayesinde gerçekleşecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 

KSE MADENCİLİK Şirketi aşağıdaki ilkelere bağlı kalacaktır. 

- Etkin iş güvenliği yönetimine bağlılık gösterecek uygun nitelik ve yeteneklere haiz kişileri seçmek. 

- KSE MADENCİLİK Şirketi, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak. 

- İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarını, araştırma, proje geliştirme, madenciliğin yaygınlaştırılması, satın almalar dahil olmak üzere şirketin bütün faaliyetleri bünyesinde bütünleştirmek. 

- Çalışanların ve toplum değerlerinin beklentileri doğrultusunda, standartları üst düzeyde yakalamak ve iyileştirme imkanlarını tanımlamak, dürüst ve şeffaf olmak, 

- Çalışanların, bu politikaya uygun olarak yönetilmelerini sağlamak için eğitilmelerini sağlamak. 

- Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, iş ortamı riskler, olaylar, ve görüşler için açık bir iletişim kurmak. 

- Uygulanan bütün yasal mevzuatın hükümlerine tam olarak bağlı kalmak. 

- Güvenli bir iş ortamı yaratmak, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanması ya da yaralanmalarını engellemek için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı altyapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve yapılandırmak. 

- İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve hedeflerine uygunluğun ve bu uygunluğun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti yapacak bir yapıyı oluşturmak.